Login

Login

Ukoliko ste već korisnik SMS Menadžera kliknite na login ispod, kako bi ste pristupili korisničkoj aplikaciji.

sms-menadzer

 

Ukoliko niste korisnik, upoznajte se detaljnije sa ovim servisom putem našeg sajta ili nas kontaktirajte.

sms-panel

 

Ovde možete skinuti uputstvo za slanje poruka.

Download • Uputstvo za slanje poruka POLYCOM