Email Marketing

Email Marketing

E-mail kampanje

Email kampanje sa manjim brojem email adresa za isporučivanje.

 1. Za klijente do 10,000 email adresa – cena: 3,000,oo RSD;
 2. Za klijente do 20,000 email adresa – cena: 4,200,oo RSD;

Email kampanje sa većim brojem email adresa za isporučivanje.

 • isporucivanje na 50,000 email adresa – 6,800,oo RSD
 • isporucivanje na 100,000 email adresa – 11,800,oo RSD
 • isporucivanje na 150,000 email adresa -15,800,oo RSD
 • isporucivanje na 200,000 email adresa – 19,200,oo RSD

 

 • Izrada/prilagodjavanje newslettera – estetski i funkcionalno uklopljen sadržaj u tekstualnom, foto i video formatima koji ostaje u svesti krajnjeg kupca.
  Izrada ili prilagodjavanje newslettera je uključena u cenu bez obzira na obim kampanje – ukupan broj email adresa za slanje;
 • Targetiranjemogućnost ciljanja publike – kome će se isporučivati promotivni email, fizičkim ili pravnim licima, izbor pravnih lica po delatnostima, demografski princip itd.
  Posedujemo bazu email adresa sa oko 300,000 email adresa sa teritorije Srbije i regiona. Baza je podeljena u preko 150 delatnosti i potdelatnosti. Za svakog pojedinačnog klijenta koji zatraži targetiranje vrši se posebna selekcija delatnosti i preporučuje se ukupan broj email adresa za slanje. Targetiranje se pretežno vrši na osnovu delatnosti samog klijenta i karaktera ponude (proizvodi/usluge koji se promovišu);
 • Slanje, isporučivanje emailova – preko naših servera vršimo isporučivanje promotivnog maila na dogovoreni broj email adresa. Slanje mailova se vrši na adrese iz naše ili iz baze samog klijenta.
  • Isporučivanje se vrši u dva navrata. Prvo, na sve email adrese iz dogovorenog obima email kampanje, a nakon odredjenog vremenskog perioda na adrese recepijenata koji u prvom delu nisu otvoril newsletter;
  • Kod email kampanja sa manjim brojem email adresa, isporučivanje se vrši tako što se šalje na sve adrese odjednom;
  • Kod email kampanja sa većim brojem email adresa uobičajen je princip da se ukupan broj mailova raspodeli na celu radnu sedmicu (pon-pet) zbog boljeg efekta kampanje, tako da se šalje od 10,000 do 60,000 mailova dnevno. Primer za kampanju od 100,000 email adresa: U prvoj sedmici se šalje po 20,000 mailova dnevno, u drugoj na adrese recepijenata koji nisu otvorili promotivni newsletter u prvom navratu;
 • Detaljna statistika – periodično klijenta upoznajemo sa rezultatima kampanje – koliko je lica otvorilo mail, kliknulo na neki od sadržaja u okviru promo maila, za koji proizvod ili uslugu postoji najveće interesovanje i sl;