Email Marketing

Email Marketing

 

E-mail kampanje

Email kampanje sa brojem email adresa za isporučivanje.

 • isporucivanje do 10,000 email adresa – 9,900,oo RSD
 • isporucivanje do 20,000 email adresa – 16,900,oo RSD
 • isporucivanje do 50,000 email adresa – 29,900,oo RSD
 • isporucivanje do 100,000 email adresa – 49,900,oo RSD

Usluga sadrži:

 • Izrada newslettera – estetski i funkcionalno uklopljen sadržaj u tekstualnom, foto i video formatima koji ostaje u svesti krajnjeg kupca.
 • Targetiranje – mogućnost ciljanja publike – kome će se isporučivati promotivni email, fizičkim ili pravnim licima, izbor pravnih lica po delatnostima, demografski princip itd.
  Posedujemo bazu email adresa sa oko 300,000 email adresa sa teritorije Srbije i regiona. Baza je podeljena u preko 150 delatnosti i potdelatnosti. Za svakog pojedinačnog klijenta koji zatraži targetiranje vrši se posebna selekcija delatnosti i preporučuje se ukupan broj email adresa za slanje. Targetiranje se pretežno vrši na osnovu delatnosti samog klijenta i karaktera ponude (proizvodi/usluge koji se promovišu);
 • Masovno slanje emailova– preko naših servera vršimo isporučivanje promotivnog maila na dogovoreni broj email adresa. Slanje mailova se vrši na adrese iz naše ili iz vaše baze mail adresa.
 • Personalizacija – u polju adrese primaoca mejla može da stoji i lično ime ukoliko nam dostavite takve podatke (na pr. primaoc: Žarko Regoje office@polycom.rs), kao i u samom telu mejla (na pr Poštovani Žarko Regoje želimo da vam ponudimo itd…)
 • Slanje se vrši u dva navrata.
  • Prvo, na sve email adrese iz dogovorenog obima email kampanje, a nakon odredjenog vremenskog perioda na adrese recepijenata koji u prvom delu nisu otvoril newsletter;
  • Kod email kampanja sa manjim brojem email adresa, isporučivanje se vrši tako što se šalje na sve adrese odjednom;
  • Kod email kampanja sa većim brojem email adresa uobičajen je princip da se ukupan broj mailova raspodeli na celu radnu sedmicu (pon-pet) zbog boljeg efekta kampanje, tako da se šalje od 10,000 do 50,000 mailova dnevno. Primer za kampanju od 100,000 email adresa: U prvom slanju se šalje po 20,000 mailova dnevno, u drugom na adrese recepijenata koji nisu otvorili promotivni newsletter u prvom navratu;
 • Detaljnastatistika –  klijenta upoznajemo sa rezultatima kampanje
 • koliko je lica je primilo mail
 • koliko je lica otvorilo (pročitalo) mail
 • koliko je lica je kliknulo na neki od sadržaja u okviru promo maila,
 • za koji proizvod ili uslugu postoji najveće interesovanje i sl.