PRIJAVA NA LISTU ZA SMS VESTI

PRIJAVA NA LISTU ZA SMS VESTI

Šta je prijava na listu za SMS vesti?

Kada se opredelite da koristite SMS kao kanal komunikacije sa potrošačima, odnosno ekrane mobilnih telefona kao medij za obaveštavanje i promociju, prvo što treba da uradite je da izgradite SMS listu sa mobilnim brojevima pottošača kojima šaljete vaša obaveštenja. Jedan od načina prikupljanja brojeva je i naš servis za prijavu na SMS listu.

Informacija o tome gde i kako da se zainteresovani prijave na vašu SMS listu pridodajte na vaš reklamni (sajt, internet, radio, televizija, novine, flajer, bilbord) i poslovni prostor (kancelarija, prodavnica, restoran, salon, fitnes klub, itd) koji već koristite.

Prijavljeni na listu primaju od vas SMS poruke i na taj način  prvi saznaju za vaše akcije, popuste, nove programe, a kroz vaš poziv na akciju postaju vaši klijenti. Ukoliko neko  ne želi više da prima obaveštenja  može lako i da se odjavi. Ovim servisom dobijate i prijemno sanduče za primanje SMS pošte.

 

Kako potrošač može da se prijavi?

Zainteresovana osoba se prijavljuje na dva načina i to:

  • Preko mobilne (GSM) mreže slanjem standardne SMS poruke sa tekstom ključne reči

Slanje poruke za prijavu na SMS listu je za vas osnovni, najbrži i najefikasniji način izgradnje vaše baze brojeva koju ćete koristiti za reklamiranje vaših proizvoda i usluga, dok je potrošačima to najjednostavniji  i najlagodniji način prijave.

  • Preko internet mreže uz pomoć naše aplikacije za prijavu.

Stranica može biti vaš veb sajt, fejsbuk ili bilo koji drugi sajt. Aplikacija se sastoji od jednog ili više polja u koja podnosilac unosi svoj broj mobilnog i tastera “prijava”. Klikom na “prijava” podnosilac prijave dobija poruku kao potvrdu o uspešnoj prijavi.

Teks potvrdne poruke vi osmišljavate i menjate po potrebi.

 

Kako se servis aktivira i koliko košta?

Za funcionisanje servisa potrebne su 3 stvari:

  • ključna reč (sintaksa) koja određuje vrstu servisa
  • Vaš mobilni broj (SIM kartica) na koji se šalje poruka
  • Aplikacija za prijavu koja se postavlja na vašu internet stranicu

 

1. KLJUČNA REČ (sms na upit) = POZIV NA AKCIJU!

Ključna reč je vaš izbor reči i ona je prva reč teksta poruke koju neka osoba šalje da bi se prijavila.

2.  MOBILNI BROJ za prijem servisnih poruka

 To je vaša SIM kartica koji se postavi na naš sistem i preko njega idu vaši SMS servisi. Ovaj broj vas identifikuje u sistemu, pa se vrsta servisa definiše ključnom reči.  

Ako servis radi sa našim brojem za više korisnika, nema troška hostovanja, već samo troškova zakupa ključne reči. U ovom slučaju ne možete koristiti neke servise kao što je prijemno sanduče itd.

3. Aplikacija za unos podataka za prijavu sa 1, 2 ili 3 polja.

KOLIKO  TO KOŠTA?

HOSTING SIM KARTICE za period od 1 godine (opciono) 270€
PRIJAVE PREKO GSM I INTERNET MREŽE za period od 1 godine 109€ -129€