SMS KAO KANAL MARKETINGA

SMS KAO KANAL MARKETINGA

SMS KAO  KANAL ZA KVALITETNU KOMUNIKACIJU I EFEKTAN MARKETING

Polazna osnova ovog koncepta je da se iskoriste prednosti SMS-a u komunikaciji koje drugi kanali nemaju.

Dva najbitnija parametra za efikasan marketing su:

1. Kome se obraćate kada nešto promovišete, reklamirate ili obaveštavate.

Ciljna grupa treba da bude što više isprofilisana tj formirana u idealnu ciljnu grupu. Tako postižemo visoku efektivnost. Takvoj grupi treba omogućiti i da ste lako dostupni i da jednostavno mogu da vas kontaktiraju. Treba pridodati i SMS kao još jedan kanal komunikacije na raspolaganju (telefon, e –pošta, SMS poruka, pismo).

 Kako nalazimo idealni ciljnu grupu?

Polazi se od motiva, ili želja i potreba koje vaše kupce motivišu na vašu uslugu. Motivacija bi trebalo da bude njihova želja da na primer negde otputuju a za to im trebaju atraktivnwe ponude. Kroz aplikacije prijave na listu za SMS vesti preko internet stranice ili slanjem SMS poruke definišemo takođe idealnu ciljnu grupu jer samom dobrovoljnom prijavom oni iskazuju jak motiv da kroz dodatne informacije i promocije koje će dobijati odluče da koriste vaše usluge.

 2. Kako se obraćate vašem klijentu ili potencijalnom klijentu.

SMS je lični a ne opšti kanal komunikacije, tj prenošenje poruke ličnim kontaktom i tada je moguće ostvariti komuniciranju u oba pravca. Lično komuniciranje se ostvaruje neposredno i njemu se posvećuje najveća moguća pažnja, a samim tim promocija vaših usluga je visoko efektivna. Poruka je sačuvana pa može više puta da se pročita , prosledi prijatelju itd. Opšti kanali komuniciranja predstavljaju način prenošenja poruke bez ostvarivanja ličnog kontakta i oni se manifestuju kao mas mediji, obraćate se svima, ne postoji ciljna grupa tako da je odnos reakcija na takvu promociju daleko manja u odnosu na broj ljudi kojima ste se obratili.

Ne smemo zaboraviti da kroz kvalitetnu komunikaciju i informisanje zadržavamo postojeće klijente koji nam postaju lojalni.