SMS ANKETA

SMS ANKETA

 

SMS ANKETA

NAJLAKŠI I NAJBRŽI NAČIN DA SAZNATE ŠTA VAŠA PUBLIKA MISLI

 

Ne zahteva poseban hardver ni softver, možete napraviti anketu u izuzetno kratkom vremenu. Vaša publika glasa slanjem SMS-a na mobilni broj po standardnoj ceni poruke, shodno paketu koji koriste. Rezultati se ažuriraju pravo pred vašim očima, u realnom vremenu.

SMS Anketa je deset puta jeftinija nego naručena istraživanja javnog mnjenja kod agencija koje se time bave, ili sličnih alternativa i najbolji način da se brzo prikupe podaci od studenata, navijača, kupaca, članova udruženja, učesnika konferencije ili bilo kog drugog.

Najbolje od svega je to da je ovakvu anketu vrlo jednostavno sprovesti i to u samo 3 koraka:

 1. Priprema ankete
 2. Slanje poruke sa pitanjem i ponuđenim odgovorima
 3. Prikaz rezultata ankete

 

1.Priprema ankete

Priprema ankete uz program ”SMS ANKETA” je jako jednostavna, i svako može da  je uradi.

Prvo što treba da uradite je da osmislite anketno pitanje na koje želite dobiti odgovore.

Zatim u programu anketa unosite potrebne parametre:

 1. Naziv ankete
 2. Datum i vreme kada anketa počinje, a kada prestaje da prihvata glasove
 3. Ponuđene odgovore označene brojem ili slovom
 4. Broj anketiranih osoba kojima šaljete poruku sa anketnim pitanjem

 

 1. Slanje SMS poruke sa pitanjem i ponuđenim odgovorima

Kada  ste anketu pripremili, vreme je da publici pošaljete SMS poruku sa pitanjem, ponuđenim odgovorima i objašnjenjem kako poslati odgovor. Poruke je najbolje da pošaljete preko našeg programa za slanje “SMS menadžer” da bi ste imali podatke o statusima poslatih poruka (broj poslatih, isporučenih i neisporučenih poruka)

Na primer pitanje glasi: “Koju kafu najčešće kupujete?”, a ponuđeni odgovori su: 1 Grand, 2 C kafa, 3 Don kafe, 4 Bonito i 5 Ostalo

Da bi glasala,vaša publika šalje SMS poruku na mobilni broj koji je u našem sistemu unoseći broj uz pripadajući odgovor. Ako  neko želi da glasa za “Don kafe” on jednostavno šalje “3” na navedeni broj telefona.

 

 1. Prikaz rezultata ankete

Program rezultate ankete prikazuje u odnosu na tri slučaja i to:

 1. Broj poslatih poruka anketara sa pitanjem
 2. Broj poruka koje su isporučene na brojeve anketiranih
 3. Broj primljenih poruka sa odgovorima

Rezultati se prikazuju, numerički, procentualno i na grafikonu. Njih možete preuzeti sa našeg servisa u Excel i PDF formatu na svoj računar i detaljnije analizirati za svoje potrebe.

ŠTA ČEKATE, NE ODLAŽITE, NAPRAVITE SVOJU SMS ANKETU VEĆ DANAS!!!

Pozovite nas na 0113015900 i 0603015900 ili nas posetite na www.polycom.rs.