SMS BULK

SMS BULK

Lični kontakt je marketinški najmoćnije reklano sredstvo u koje spada i SMS komunikacija. SMS vam omogućava da dosegnete do potncijalnih kupaca bilo gde i u bilo koje vreme. Naša aplikacija SMS MENADŽER je sve što vam je potrebno da otvorite lični komunikacioni kanal za nove i postojeće klijente. Implementiranje SMS marketing strategije podiže vaše poslovanje na viši nivo iz sledećih razloga:

• Omogućava ličnu (direktnu) komunikaciju sa klijentima

• Prenosi informacije, pri čemu poruka UVEK stiže do primaoca

• Omogućava vam da efikasno kontaktirate nove i postojeće klijente

• Maksimalan efekat – odnosa troškova ulaganja i povraćaj uloženog

• SMS marketing udahnjuje novi život u vašu kampanju štampanih reklama i/ili dirktne pošte.

SMS MENADŽER

Web aplikacija SMS Menadžer vam omogućava da se efikasno reklamirate slanjem SMS poruka. Preko našeg snažnog servera i aplikacije u mogućnosti ste da jednostavno, brzo i efikasno pošaljete SMS poruku velikom broju vaših korisnika. Aplikacija kojom šaljete poruke je besplatna. Vi plaćate samo SMS poruke koje šaljete. Njih kupujete kao kredit od nas po cenama navedenim u donjoj tabeli. Servis je dostupan preko interneta, tako da mu je moguće prisupiti sa bilo koje lokacije i bilo kog računara. Poruke mogu primati korisnici kako domaćih tako i stranih mobilnih operatera.

Funkacije koje vam servis omogućava:
• Slanje poruka iz imenika ili iz vaših fajlova
• Formiranje adresara, i brojeva po grupama.
• Izveštaj o statusu poslate poruke
• Vaš potpis u polju pošiljaoca
• Mogućnost odloženog, planiranog slanja

CENE PORUKA U ODNOSU NA KUPLJENU KOLIČINU

oddodin/sms
oddodin/sms
50050003,00
500010.0002,80
10.00020.0002.60
20.00050.0002,40
50.000 100.0002,20
100.000200.0002,00
200.000300.0001.80

Rok za potrošnju kupljenih poruka ne postoji.
Polycom nije u sistemu PDV-a. Plaćanje avansno.