SMS INDEX TELESNE TEŽINE

SMS INDEX TELESNE TEŽINE

Šta je BMI?

BMI ( Body Mass Index) je odnos između težine i visine, a pokazatelj je stepena uhranjenosti odnosno gojaznosti.

Izračunava se po sledećoj matematičkoj formuli:BMI = TT(kg) /TV2(m) NPR: Vaša sadašnja telesna težina je 74 kg, a visina

176 cm, tada je vaš BMI 23,9 (normalna telesna težina).

Šta dobijam zakupom ovog servisa?

Efikasna komunikacija je osnova kvalitetnog odnosa s klijentima. Korišćenje naše aplikacije daje vam komparativnu prednost na tržištu.

• Mogućnost da zainteresovana osoba putem SMS-a besplatno dobije informaciju, a time je inicirala kontakt sa vama , što je svrha bilo kog tipa reklame.
• Snažnu i upučatljivu reklamu vaše firme – u odgovoru na upit, na ekranu mobilnog telefona primaoca sms-a, pojaviće se kao pošiljalac poruke naziv vaše firme. SMS poruka je lična i
direktna komunikacija i njenom čitanju se posvećuje maksimalna pažnja.
• Poruka je sačuvana u telefonu pa može da se pročita više puta, prosledi prijatelju itd.
Osim rezultata njegovog BMI-a u poruci ima dosta prostora i za vaš reklamni tekst i kontakte. Tako će vas lako kontaktirati kada mu vaše usluge budu potrebne.
• Putem mail-a dobijate izveštaje sa brojevima telefona sa kojih su poslati upiti. Njih možete iskoristiti za vaše SMS reklamne kampanje, ili pozvati ih telefonom i ponuditi im svoje usluge.

Koliko košta ovaj servis?

Da bi servis funkcionisao potrebno je da prvo izaberete i zakupite ključnu reč koja određuje vaš
servis (60€ za godinu dana, 48€ za šest meseci – pogledati ponudu dvosmerne komunikacije). Zakup
servisa BMI za period od jedne godine je 49€, onosno 39€ za period od šest meseci. SMS poruke sa
BMI autoodgovorom se kupuju kao pripejd kredit po cenama iz našeg cenovnika.